ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชายคา รอบอาคารสำนักงาน (อาคาร 1) สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:50 น. เขียนโดย การันยวีร์ อรรคดี

2560 11 24 11 38 49 0112

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์