[ศธภ.2] ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:00 น. เขียนโดย ศักดิ์เกษม พรหมศร

601109

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยคณะฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม "หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับหน่วยงานและตอบข้อซักถามต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการพัฒนา

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

พิมพ์