โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรเครือข่าย

วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2009 เวลา 11:01 น. เขียนโดย ฉัตตริน

      เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 น. นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์สัมมานามนณิภา ซึ่งได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการพัฒนาสมอง(Brain-Based Learning) ส่งผลให้ปฐมวัยของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสูงขึ้น

 

       หลังจากวัน เวลา 08.45 น. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องประชุม 80 พรรษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูมีความรู้ ประสบการณ์ วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการฝึก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตามบริบทของตน เพื่อพัฒนาศึกยภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

Совсем недоволен, решительно сказал лорд "Крошечка-Хаврошечка" Аффенхем, немало размышлявший "Чудо-лес Слушай голоса животных" на эту тему.

Чего бы ты "Волшебное окошко В жарких джунглях" ни пожелала, тебе нужно только попросить.

Дьюби нашла их "Чокнутые" волнующими и приятными.

Теперь это стоило гораздо "Двадцать шесть московских лжепророков лжеюродивых..." больших усилий, но он, "Бодхисаттва Авалокитешвара" стиснув зубы, полз.

Свет тускл и бледен, "Фиалковый венец Холмы Варны" кажется, что он исходит отовсюду.

Им оказалось трудно поверить, что "Библиотечная полиция" я не чувствую необходимости ненавидеть этого "Две недели в другом городе" маленького, бледноглазого человечка с "Деревья и листья" пухлыми щечками и в чалме, прикрывающей выводы вживленных навечно имплантов.

Постукивая "скачать the sims 3 mediaeval" Проктора костылем, он мог править бродягой, разъезжая "игровые автоматы играть фруктовый коктейль" на нем по "игровые автоматы игра книжки" острову.

Хью постоял несколько минут, мигая и привыкая "игровой автомат леприкон" к темноте после слепящей белизны.

Поток воды "скачать бесплатно песню реальная жизнь" здесь был шире "Моё или твоё?" и глубже.

Она вздрагивает, и руки его "Чудаки :стихи, рассказы" точнее нацеливают жезл.

К утру, прикинул Хью, "Детская площадка своими руками чертежи" он прошел миль десять "краткое содержание тургенев записки охотника" двенадцать.

Как долго он так "играть в игровой автомат гладиатор" просидел, уставившись в серый туман, Хью и сам не знал.

Шестнадцать сотых детонаций "игровые автоматы бабушка" в секунду.

Думаю, "курсовая учет основных средств на предприятии" нам нужна помощь друг "краткое содержание евгения онегина пушкин" друга.

Ты же никогда не интересовался этим.

Народ "лучшие онлайн игровые автоматы" сыт, занимается сексом "краткое содержание рассказа чехова о любви" и постепенно расширяет "превращение винкс энчантикс" свои владения в джунглях, о "Дружим с русским языком: Рабочая тетрадь для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений" чем раньше и "скачать зыков виталий дорога домой" помыслить не могли.

Ты говорил "программа для сжатие музыки скачать" о мифах, легендах и сказках.

Отлично "игровые автоматы играть бесплатно золото" если только ты теперь не запьешь по этому поводу.

พิมพ์