ศธภ.๑ ร่วมพิธีีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 13:48 น. เขียนโดย benjawan

     วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  ทองเลิศหล้า นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยมาถึงปัจจุบัน ในการนี้มีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ภายในหอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                     ****************************

พิมพ์