ศธภ.๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “ติวฟิต พิชิต TCAS ๖๖”

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2022 เวลา 16:52 น. เขียนโดย benjawan


    วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) พร้อมด้วย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมติวฟิต พิชิต TCAS ๖๖ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                        ************************

พิมพ์