ศธภ.๑ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สืบสานประเพณี“วันสงกรานต์ ” ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2022 เวลา 16:25 น. เขียนโดย benjawan


       วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย “วันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๖๕  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑(ลพบุรี) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                *********************************

พิมพ์