ศธภ.๑ พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2022 เวลา 16:30 น. เขียนโดย benjawan

    วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ ห้องโถง อาคารสำนักงาน ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี)
                         ****************************

พิมพ์