ศธภ.๑ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 05 เมษายน 2022 เวลา 15:32 น. เขียนโดย benjawan


       วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งนี้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ Video Conference ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      **************************

พิมพ์