ประวัติ นายปรีดี ภูสีน้ำ

วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2021 เวลา 13:06 น. เขียนโดย benjawan


ประวัติ
นายปรีดี  ภูสีน้ำ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
********************************************

พิมพ์