ศธภ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่:รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2021 เวลา 11:36 น. เขียนโดย benjawan


ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางพรพิมล  สาระรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ : รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร โดยนายสุภัทร จำปาทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษพิมพ์