ศธภ.1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM) รับมอบมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2021 เวลา 16:51 น. เขียนโดย benjawan


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวนิภา  แสงพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM)  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยาโสภณพานิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
                  *******************************

พิมพ์