ศธภ.1เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 02 มีนาคม 2021 เวลา 16:15 น. เขียนโดย benjawan

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมไออุ่นรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธาน
                       ******************************

พิมพ์