ศธภ.1 ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 17:18 น. เขียนโดย benjawan


วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และในการนี้นางสาวสรยา ยศยิ่งยง รก.ผู้อำนวย
การกองฯยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาฯ ,ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผอ.กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. และอาจารย์อโณทัย ทิพเนตร หัวหน้าศูนย์นวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชิกา โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                            *********************************

พิมพ์