ศธภ.1 การประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 รอบที่ 1

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 17:25 น. เขียนโดย benjawan

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 256
4 โดยมีหน่วยงานในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2
อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค
1 จ.ลพบุรี
                  ************************************************

พิมพ์