ศธภ.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:25 น. เขียนโดย benjawan


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯ และนายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

                               *********************************************

พิมพ์