ศธภ.1 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:10 น. เขียนโดย benjawan


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 และ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ และห้องประชุมละโว้สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (โดยร่วมประชุมในระบบ Zoom)
                               *********************************************

พิมพ์