นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2021 เวลา 12:20 น. เขียนโดย benjawan


28 มกราคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุมการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโรงเรียนในสังกัด สพม.9 ,สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 และ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 **********************************************

พิมพ์