นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2021 เวลา 16:08 น. เขียนโดย benjawan

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานประชุมประจำเดือน ให้คำปรึกษาข้อราชการ และให้แนวทางในการทำงานกับข้าราชการบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 "รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใส่ใจบริการ ชื่นชมผลงานร่วมกัน" *******************************************

พิมพ์