. ศธภ.๑ ร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก .

ศธภ.๑ ร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก        ในการนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑(ลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒(ปทุมธานี) รับผิดชอบ ค่ายย่อยที่ ๑ มีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๔๙ แห่ง สมาชิกรวมทั้งสิ้น...

Read More..

.ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑.

ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยาย การประชุมปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้พื้นฐาน หลักการสำคัญ เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) และกิจกรรมกระบวนการกลุ่มแบบ Active Learning เพื่อการเชื่อมภาพและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานกับ SDGs การบูรณาการประเด็นการศึกษากับภาคส่วนอื่น...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 62).

ศธภ.1 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 62)

       วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการ ภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี        และในเวลา 17.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค...

Read More..

.ศธภ.1 จัดกิจกรรมประชุมสนทนากลุ่ม การดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย  เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านอาชีวศึกษาระดับภาค.

ศธภ.1 จัดกิจกรรมประชุมสนทนากลุ่ม การดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านอาชีวศึกษาระดับภาค

       วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวีระ  แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมสนทนากลุ่มการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคน       การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ในครั้งนี้ มีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  สู่การปฏิบัติในพื้นที่.

ศธภ.1 ร่วมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในพื้นที่

      วันที่ 2  สิงหาคม 2562 นายวีระ  แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม               ----------------------------------------------------------------------------------...

Read More..

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  1. สพป.ลพบุรี เขต 1 2. สพป.ลพบุรี เขต 2 3. สพป.สิงห์บุรี 4. สพป.ชัยนาท 5. สพป.อ่างทอง 6. สพป.สระบุรี เขต 1 7. สพป.สระบุรี เขต 2 8. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 9. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1. สพม.3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 2. สพม.4 (ปทุมธานี-สระบุรี) 3. สพม.5 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)...

Read More..

[ศธภ.2] จัดสัมมนาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

21728212 1228328957273485 476175129579362413 n

14 ก.ย. 2560 ดร. อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โครงการ “บทบาท หน้าที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน ICT ของบุคลากร ศธภ.2

พิมพ์ PDF

21731283 1226155277490853 4453839189630707395 n

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน ICT ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] การประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา

พิมพ์ PDF

21463129 1223336691106045 459990971324532875 n

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา "ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติม...

รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2560

พิมพ์ PDF

2017 09 11 14 21 52

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

[ศธภ.2] มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

พิมพ์ PDF

21317584 1222676591172055 82044440953255602 n

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 59 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0

พิมพ์ PDF

21371323 1221157324657315 6691604292608250150 n

นายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0 ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด ของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ และว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชาและสถานศึกษาคุณธรรม

พิมพ์ PDF

600901

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชาและสถานศึกษาคุณธรรม  โดย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมอบนโยบายการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2  ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลฯ

พิมพ์ PDF

600829

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและด้านความต้องการแรงงานเพื่อการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีนางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Download ไฟล์นำเสนอ

รายการข้อมูลสถิติด้านการศึกษาที่หน่วยงานต้องนำเข้า

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาค 2

พิมพ์ PDF

600824

ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ภาค 2 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ระหว่างวันที่  24-25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Download ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายของท่านเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.