.สุขสันต์วันเกิด นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 12 กันยายน 2565.

สุขสันต์วันเกิด นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 12 กันยายน 2565

Wishing you special happiness, wonderfully memories and all the best on your Birthday and every day! ขอให้ท่านมีความสุขที่แสนพิเศษ มีความทรงจำอันแสนมหัศจรรย์ และมีแต่สิ่งดีๆที่ดีที่สุดในวันเกิดของท่าน และในทุกๆวัน ตลอดไป... สุขสันต์วันเกิด... **************************...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมการเสวนาทางวิชาการ “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงาน  โครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมการเสวนาทางวิชาการ “กสภ. ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาทางวิชาการ “กสภ. ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ และภายใต้กลุ่มโครงการการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร                        ***********************...

Read More..

.ศธภ.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Regional Education Management Support System : RMSS).

ศธภ.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Regional Education Management Support System : RMSS)

   วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค (Regional Education Management Support System : RMSS) ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยนายทองคำ มากมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕.

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

      วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร                  ***************************...

Read More..

.ศธภ.๑ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑.

ศธภ.๑ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

    วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์  ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทันตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุมพิกุลสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑    ...

Read More..

.ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา.

ศธภ.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

      วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางชไมภัค ประหา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ...

Read More..

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) ลงพื้นที่ ตรวจราชการกรณีปกติ งวด ๒ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ ๓ ปี ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการที่ ๒

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 2555 นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ งวด 2 และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ 3 ปี 2555 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดอ่างทองโดยคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งสองกรณี ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจ ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายสุชาติ ลายน้ำเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายสุชาติ  ลายน้ำเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ เพื่อต่อต้านยาเสพติดในวัยเรียน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีคณะข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พิมพ์ PDF


 

    เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะข้าราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายพระพรผ่านรายการ D.DAY VARITY CABLE TM. ลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

          นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ธันวามหาราช ผ่านรายการ  D.DAY VARITY CABLE TM. ลพบุรี ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง ไทยไชโย CABLE TV. ลพบุรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และวันจันทร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) ลงพื้นที่ ตรวจราชการกรณีปกติ งวด ๒ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ ๓ ปี ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการที่ ๒

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่   25 กรกฎาคม 2555 นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ งวด 2 และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ 3 ปี 2555 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งสองกรณี ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจ ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) ลงพื้นที่ ตรวจราชการกรณีปกติ งวด ๒ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ ๓ ปี ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการที่ ๒

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่  2๔ กรกฎาคม 2555 นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ งวด 2 และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ 3 ปี 2555 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ชัยนาท โดยคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งสองกรณี ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจ ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) ลงพื้นที่ ตรวจราชการกรณีปกติ งวด ๒ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ ๓ ปี ๒๕๕๕ เขตตรวจราชการที่ ๒

พิมพ์ PDF

 

         เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2555 นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ งวด 2 และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบ 3 ปี 2555 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งสองกรณี ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจ ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด"

พิมพ์ PDF

 

อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมอาเซียนสัญจรภาคกลาง

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมคณะ ได้ร่วมโครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศธ. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช และเดอะเนชั่นกรุ๊ป เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.