.ศธภ.1ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิต กับนางพรพิมล สาระรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา .

ศธภ.1ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิต กับนางพรพิมล สาระรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

                    วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชวรรณ  วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           และร่วมแสดงมุทิตาจิต กับนางพรพิมล สาระรักษ์...

Read More..

.ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อน SDG4 Roadmap.

ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อน SDG4 Roadmap

       ศธภ.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2564...

Read More..

.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทุจริต.

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ไร้ทุจริต สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามทุจริต ******************************************************************************...

Read More..

.ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ.

ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร และเผยแพร่วีดิทัศน์ฯ ตามจุดบริการประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่เว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/สื่อวีดิทัศน์/ **********************************************...

Read More..

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ที่เหมาะสม สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ที่เหมาะสม สำหรับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของ นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี)*************************************...

Read More..

.ศธภ.1 พัฒนาบุคลากร หลักสูตร

ศธภ.1 พัฒนาบุคลากร หลักสูตร "อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams"

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 หลักสูตร "อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams" ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมละโว้ โดยนางสาวพีรญา  สุขชีวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยาให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง *****************************...

Read More..

ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการ ปี 2553

พิมพ์ PDF

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 และคณะ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการ ปี 2553 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 โดยมีหน่วยรับตรวจในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 

อ่านเพิ่มเติม...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2552

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วพิธีเปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน เด็กไทยคิดคล่องสมองดี งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2552  ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.ร่วมงานโรงเรียนวินิต

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยนางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑามาศ อินทะชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ได้เดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 17 ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และพิธีถวายรางวัลบัวทิพย์ แด่พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แสดงความยินดีกับปลัดฯ คนใหม่

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการ สบย. 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สบย. 4 , 5 , 6 และ กทม. และคณะได้เดินทางไปแสดงความยินดีกับนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ และหลังจากนั้นก็ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ  ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผ.อ.ร่วมงานสโมสรสันนิบาต

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

ลงนามถวายพระพร

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 นางศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร ที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

การจัดงานชุมนุมยุวกาชาด

พิมพ์ PDF

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 จัดงานชุมนุมยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ขึ้น ในวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2552 ณ ค่ายพิบูลสงคราม (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722) โดยได้รับเกียรติจากท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"

พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552  คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" โดยร่วมร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 18.00 น. ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Теперь про Уильяма, сказал мистер Хэммонд.

Он не походил на человека, чья охрана была снесена, как карточный домик.

И, значит, когда Чингиз-хан умер от руки вашего Мастера, они тоже объяснили ""это кознями злого духа.

Она остановилась лишь тогда, когда это можно было сделать, без опасения ""повредить колдовству.

Вероятно, и убил бы, не будь моей тренировки, не принадлежи я к особому виду Гомо Сапиенс.

Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой, а доктор возьми да пропиши ему рвотное.

Это он упал в пруд, с удовольствием прибавила она.

Главное, "Руки вверх скачать уходи"о чем я хочу вас просить, друзья мои, "Виндовс для андроид скачать бесплатно"подумайте, как вывезти отсюда этот прекрасный кофе.

Сегодня в золотом бизнесе есть такие, кто полагает, будто средневековые алхимики "Скачать драйвера для видеоконтроллера"и впрямь получали золото из свинца, хотя научных подтверждений тому нет.

Взрыв прозвучал с ошеломляющей силой.

В ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи "досрочное погашение потребительского кредита"борются с христианскими святыми, и для того чтобы их отпугнуть, люди зажигают огни, устраивают фейерверки, надевают страшные маски.

Доктор считает, что это искусственный разум, синтетическое существо.

Этель, пожалуйста, прошу тебя, сказал Вильям.

Одного из зануд прибили в лаборатории, от которой "Словарь синонимов и антонимов русского языка"с самого начала ее существования не было ничего, кроме неприятностей.

Как ни странно, Чиун был сама деликатность.

Серебро, золото и хороший фарфор надо погрузить "Печальный демон Голливуда"в повозки.

Бронзини старался "Книга знаний в вопросах и ответах"не думать о том, что произошло на базе морских пехотинцев.

Неяркая косметика, скромное платьице в "Время и судьбы"ней трудно было заподозрить "скачать висту виндовс"ведьму высокого полета, если только не заметить, что все это нарочитое.

Когда она перекладывала мои руки в новое "Пятьдесят оттенков темного"положение, я заметил, что ее рот оказался "На хуторе. Прощание с колхозом. В 2 томах"не далее чем в дюйме от меня.

Мне показалось, "Народная монархия"она вас взвешивает.

Послушайте, терпеливо "Синдбад-Мореход"начал Джеф, я сказал, что она либо "Решения ключевых задач по физике для профильной школы. 10-11 классы"совсем не говорит со мной, либо говорит односложно.

Гиря на "Битва за Берлин. В воспоминаниях очевидцев. 1944 - 1945"другой чаше была сделана из хрома и отполирована до "Адриан Моул: годы прострации"зеркального блеска, так что малейшая царапина, нанесенная в попытке снизить "Прикольные кухонные прихватки XXL"вес, стала бы видна "Новая жизнь"как ясный день.

Мы вот-вот сами задохнемся от этой тухлятины, "Малое собрание сочинений"скривился рабочий.

Конечно, я знаю, почему вы пытаетесь меня разубедить.

Он показал на "Весна в Простоквашино" маленький голубой седан, стоявший "Курочка Ряба" на противоположной стороне улицы.

Понятия "Личная безопасность" не имею, ответила "История России Специальные курсы" Илит.

Доверие к такой наивной и "Спокойный хаос" ограниченной временными рамками точке "The Black Prince" зрения поддерживалось "Золотое солнце Лигурии" нерегулярностью появления пятен.

Когда он проснулся, "По-здрав-ля-ля-ля-ю" в лесу уже начало "Ревущая труба" смеркаться, а невдалеке "Памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 года" слышались шаги.

Танатос властвует в Вирту, Джон, ответила банши.

Трактир, поставленный на колеса.

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.