.ศธภ.1 ประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ และลงตรวจพื้นที่กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1.

ศธภ.1 ประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ และลงตรวจพื้นที่กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในการประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1  ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการภาค 1  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)หลังการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี            ...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 พ.ศ.2562–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564).

ศธภ.1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 พ.ศ.2562–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

         วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายนางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 พ.ศ.2562–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รับผิดชอบจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1                            ...

Read More..

.ศธภ.๑ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓.

ศธภ.๑ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

     วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read More..

.ศธภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 ระยะ 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ.2563.

ศธภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 ระยะ 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ.2563

       ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายปัญาญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 1 ระยะ 5 ปี ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมี ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับภาค และจังหวัด...

Read More..

.ศธภ.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓.

ศธภ.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา  แก้วเหล็ก รองศึกษาการภาค ๑ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑...

Read More..

.ศธภ.๑ โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑.

ศธภ.๑ โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดเมืองใหม่ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คลิกดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

ร่วมพิธียุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิมพ์ PDF

 

alt

คณะบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ลพบุรี ได้ไปเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม 2554 ณ หอประชุม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรและน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบของพระราชทานแก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

พิมพ์ PDF

alt

 เมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ นายวีระเมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมคณะข้าราชการ นำสิ่งของพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ตามโครงการสายใยรักแห่ครอบครัวไปมอบแก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

พิมพ์ PDF

         นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (กบย.กจ.)ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
       ในการประชุมครั้งนี้  มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (แผนขอเงิน)  ซึ่งผลการประชุม ฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ โดยหลักการ

อ่านเพิ่มเติม...

มอบของพระราชทานแก่โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

พิมพ์ PDF

 

     เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมคณะข้าราชการ นำสิ่งของพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ไปมอบแก่โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

พิมพ์ PDF

 

   เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ โดย นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น โดยในวันดังกล่าว เวลา ๐๙.๐๐ น. รับศีล ฟังโอวาท และรับพรปีใหม่พระครูธรรมธรประทิน มนฺตาคโม วัดตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมประจำเดือน โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีการกล่าวแนะนำ นายวิรัช ภควัตมนตรี เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (ค.ศ.๒) ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ และร่วมแสดงความยินดีกับนางอัชรา เพ็งบุญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งได้รับโล่รางวัลนักบริการดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งอวยพรให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน ธันวาคม และเดือนมกราคม ซึ่งประกอบด้วย นางสาวสุนีย์ บุญทิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายฉัตตริน สิงหะนัด ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา นางสุพรรณี สท้านพล พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอัญชลี กรีโสภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมสันทนาการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเพลิงไหม้

พิมพ์ PDF

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ เตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเพลิงไหม้

อ่านเพิ่มเติม...

๕ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

พิมพ์ PDF

    เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ นายวีระ  เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม  ๕ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมา ณ อาคารอิมแพ็คเอ็กซ์ซิบิชั่น ฮอลล์ ๗-๘ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน ๕ ธันวาคม

พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ พร้อมข้าราชการ ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี  หลังจากนั้นได้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่นของจังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นข้าราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓   รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ได้แก่ นางทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์ นางสาวถมรัตน์ บุญญานิตย์ นางสาวอัญชลี กรีโสภา และนายสุเมธ จันทรชิต ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๓ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน "สู่วิกฤกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด"

พิมพ์ PDF

alt

 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน  2553นายวีระ  เมีองช้าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3 ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน"สู้วิกฤตกู้เศรษฐกิจหลังน้ำลด" ณ  วัดกัทลีพนาราม (บ้านกล้วย) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทราวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด 

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.