ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ. 3 เพียงใด

ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ. 3 เพียงใด
มากที่สุด
277 82.7%
มาก
38 11.3%
ปานกลาง
7 2.1%
น้อยที่สุด
6 1.8%
น้อย
2 0.6%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 335
ลงคะแนนครั้งแรก: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 12:12 น.
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.