ศธภ.๑ ประชุมคณะทำงานวางแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ


     วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมคณะทำงานวางแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการรูปแบบและมาตรฐานในการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                      **************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.