ศธภ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่:รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นางพรพิมล  สาระรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ : รองรับการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ  กรุงเทพมหานคร โดยนายสุภัทร จำปาทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษBack to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.