ศธภ.1 ร่วมพิธี“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ มะลิงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (His Majesty King Bhumibol: The Father of Thai Skill Standard) เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุภกินห์  แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
                       ********************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.