ศธภ.1 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศธภ.1

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี
               ************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2022

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.