ศธภ.1 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2/2564


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 และ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ และห้องประชุมละโว้สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (โดยร่วมประชุมในระบบ Zoom)
                               *********************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.