ศธภ.1 ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 1


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 21 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
เรื่อง ประกาศราคาซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมฟูก และชุดเครื่องนอน
จำนวน 90 ชุด  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.