ผู้บริหาร

นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายศัจธร  วัฒนะมงคล
ศึกษาธิการภาค ๑
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ประวัติส่วนตัวนายวิสิทธิ์  ใจเถิง
รองศึกษาธิการภาค ๑
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ประวัติส่วนตัว
นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา
(ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป.ศธ.)


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.