ผู้บริหาร


นายปรีดี  ภูสีน้ำ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.