ผู้บริหาร


นายปัญญา  แก้วเหล็ก

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ 
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑


นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.