กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางศศิยา หมั่นคำ
รก.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล


นายภานุวัฒน์  ทองเลิศหล้า
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางปนิตา  พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนพวรรณ  ไชยภักดี
นิติกรปฏิบัติการ
นางเพ็ญวิภา  ทองเลิศหล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอรชุมา  อยู่คง
นิติกรปฏิบัติการBack to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.