กลุ่มพัฒนาการศึกษา


นางสาวนิภา  แสงพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 
 นางสาวอติพร  บุญบาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ /ปก.
 
นางสาวสุปรียา  ปั้นปัญญา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสุรพงษ์  พรหมศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นายกอบชัย  ชิงชัย
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.