กลุ่มพัฒนาการศึกษา


นางสาวนิภา  แสงพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 natpapas
 นางสาวอติพร  บุญบาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวณัฐปภัสร์  ท่าเจ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 sutuntut
นายสุทลทัศน์  เจริญสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นายสุรพงษ์  พรหมศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นายกอบชัย  ชิงชัย
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.