กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


 pajon


นายผจญ  มุกดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ


pranee kanokwan

นางสาวปราณี  น้อยโฮม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ  บุญมาสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

Chantanatirada

นางสาวฉันทนา  สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ

นางสาวธิรดา  บัวตูม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.