กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


 pajon

นายผจญ  มุกดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯนายสุนทร  บุญสถิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 นายภัทระ  โพธิ์ชะโน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 นายศักดิ์เกษม  พรหมศร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางปราณี  บุตรดาวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.