กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


 pajon

นายผจญ  มุกดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ

pranee Chantana

นางสาวปราณี  น้อยโฮม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันทนา  สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ

tirada

นางสาวธิรดา  บัวตูม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.