กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล


 pajon

นายผจญ  มุกดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการฯ


นายสุนทร  บุญสถิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  นายศักดิ์เกษม  พรหมศร
      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.