กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา


pornpimon

นางพรพิมล  สาระรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

  ausa  


นางสาวอุษา  อนุกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 
  daca  


นายเดชา  บุญมาสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

trineth


 นายตรีเนตร  สายสุ่ม     
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

             

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.