กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา


นางชไมภัค  ประหา
รก.นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 ausatrineth


นางสาวอุษา  อนุกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 นายตรีเนตร  สายสุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 


นางปานไพลิน  แม้นพรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.