เอกสารทางวิชาการ 2565


รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
******************************

นวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

******************************


แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.2565
****************************


รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

****************************


รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาค
และกลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
****************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.