การติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในเขตตรวจราชการที่ 2 การขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
cover report601019b DOWNLOAD
...
 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.