ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

moe 23

ประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ที่ตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2023

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.