.ขอแสดงความยินดี.

ขอแสดงความยินดี

...

Read More..

สายด่วน 1374 กอ.รมน.

**********************************...

Read More..

.สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564.

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564

************************************************...

Read More..

.ศธภ. ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี พ.ศ.2563.

ศธภ. ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี พ.ศ.2563

5 ธันวาคม 2563 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบนางสาวนิภา แสงพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยมีนายนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563.

ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุุมข้อราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.

ศธภ.1 ประชุุมข้อราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

...

Read More..

ขอแสดงความยินดี

พิมพ์ PDF
สายด่วน 1374 กอ.รมน.

พิมพ์ PDF


**********************************

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564

พิมพ์ PDF


************************************************

ศธภ. ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี พ.ศ.2563

พิมพ์ PDF


5 ธันวาคม 2563 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบนางสาวนิภา แสงพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยมีนายนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี


ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

พิมพ์ PDF


ศธภ.1 ประชุุมข้อราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

พิมพ์ PDFเอกสารผลงานวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

พิมพ์ PDF


เอกสารผลงานทางวิชาการ "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17"ศธภ.1 ต้อนรับและรับมอบนโยบาย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1

พิมพ์ PDF

           26 ตุลาคม 2563 นางสาวปรัชญวรรณ  วนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ให้การต้อนรับท่านดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ในโอกาสมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1ศธภ.1 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

พิมพ์ PDF


รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
***********************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.