.นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดลพบุรี.

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ********************************...

Read More..

.ศธภ.1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM) รับมอบมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ.

ศธภ.1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM) รับมอบมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM)  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยาโสภณพานิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ              ...

Read More..

.ศธภ.1เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564.

ศธภ.1เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมไออุ่นรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธาน                ...

Read More..

.ศธภ.1 ร่วมพิธี“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศธภ.1 ร่วมพิธี“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ มะลิงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (His Majesty King Bhumibol: The Father of Thai Skill Standard) เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564 โดยมี ข้าราชการ...

Read More..

.ศธภ.1 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศธภ.1.

ศธภ.1 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศธภ.1

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี                ************************************...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค.

ศธภ.1 ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และในการนี้นางสาวสรยา ยศยิ่งยง รก.ผู้อำนวย การกองฯยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาฯ ,ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผอ.กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. และอาจารย์อโณทัย ทิพเนตร หัวหน้าศูนย์นวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชิกา โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนสปา...

Read More..

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดลพบุรี

พิมพ์ PDF


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ********************************

ศธภ.1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM) รับมอบมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ PDF


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวนิภา  แสงพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง (ผ่านระบบ ZOOM)  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี โดยมีคุณหญิงกัลยาโสภณพานิช รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
                  *******************************

ศธภ.1เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564

พิมพ์ PDF

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานประเด็นอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมไออุ่นรีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธาน
                       ******************************

ศธภ.1 ร่วมพิธี“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

พิมพ์ PDF


วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ มะลิงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” (His Majesty King Bhumibol: The Father of Thai Skill Standard) เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2564 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุภกินห์  แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
                       ********************************

ศธภ.1 ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองเยี่ยมและศึกษาดูงาน ศธภ.1

พิมพ์ PDF

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นำโดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี
               ************************************

ศธภ.1 ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

พิมพ์ PDF


วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และในการนี้นางสาวสรยา ยศยิ่งยง รก.ผู้อำนวย
การกองฯยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานสภาพัฒนาฯ ,ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียวผอ.กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. และอาจารย์อโณทัย ทิพเนตร หัวหน้าศูนย์นวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชิกา โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนสปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                            *********************************

ROE 1 No Gift Policy

พิมพ์ PDF


********************************

ศธภ.1 การประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 รอบที่ 1

พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 256
4 โดยมีหน่วยงานในสังกัดให้เกียรติเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2
อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค
1 จ.ลพบุรี
                  ************************************************

ศธภ.1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564

พิมพ์ PDF


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯ และนายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

                               *********************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2021

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.