.ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563.

ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

...

Read More..

.ศธภ.1 ประชุุมข้อราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.

ศธภ.1 ประชุุมข้อราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

...

Read More..

.เอกสารผลงานวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17.

เอกสารผลงานวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

เอกสารผลงานทางวิชาการ "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17"...

Read More..

.ศธภ.1 ต้อนรับและรับมอบนโยบาย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1.

ศธภ.1 ต้อนรับและรับมอบนโยบาย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1

           26 ตุลาคม 2563 นางสาวปรัชญวรรณ  วนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ให้การต้อนรับท่านดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ในโอกาสมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1...

Read More..

.ศธภ.1 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563.

ศธภ.1 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 ***********************************************...

Read More..

เอกสารผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions)

บทคัดย่อ เอกสารผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ผู้วิจัย นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต ***********************************************...

Read More..

ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

พิมพ์ PDF


ศธภ.1 ประชุุมข้อราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

พิมพ์ PDFเอกสารผลงานวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

พิมพ์ PDF


เอกสารผลงานทางวิชาการ "แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17"ศธภ.1 ต้อนรับและรับมอบนโยบาย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1

พิมพ์ PDF

           26 ตุลาคม 2563 นางสาวปรัชญวรรณ  วนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ให้การต้อนรับท่านดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ในโอกาสมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1ศธภ.1 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

พิมพ์ PDF


รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
***********************************************

ศธภ.1 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

พิมพ์ PDF


งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

**************************************************

เอกสารผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions)

พิมพ์ PDF


บทคัดย่อ เอกสารผลงานวิชาการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions)
ผู้วิจัย นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต

***********************************************

ศธภ.1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พิมพ์ PDF


๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ********************************************************

ศธภ.1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารจัดการเครือข่ายและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายพีระ สุนทรรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ในหัวข้อการบริหารจัดการเครือข่าย และการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมพิกุล สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ********************************************

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2020

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.